Jeugdkoren en BALK

 

BALK stimuleert samenwerking met jeugdkoren

 

Iedereen onderkent dat de jeugd belangrijk is voor het voortbestaan of verjonging van bestaande koren. Daar bestaan geen misverstanden over. Maar … hoe haal je jeugd binnen, hoe krijg je jongeren aan het zingen? Dit was één van de vertrekpunten bij de deelnemers aan de groep Jeugd op de brainstormdag.

 

Veel goede en leuke ideeën zijn ontsproten aan de breinen van Hilbrand Adema (Kunstfactor), Agnes Bartelse (Ermelodie), John Damsma (dirigent en juryvoorzitter van o.m. ‘Koor van het jaar’), Bert Eerden (dirigent, jurylid), Jim Gilloffo (dirigent verschillende jeugdkoren en showchoirs) onder het toeziend oog van Ans van den Meijdenberg (voorzitter BALK).

Één van deze ideeën kan al meteen door de leden in praktijk worden gebracht, namelijk:


Adopteer een kinder- of jeugdkoor bij jou uit de buurt

 

Wat moet je je daarbij voorstellen?

  • Bedenk een gezamenlijk project
  • Ruim bij optredens van je eigen koor ook een plek in voor een gastoptreden van een kinder- of jeugdkoor (ook goed voor de recette!)
  • Ga bij elkaar optreden tijdens een repetitieavond
  • Organiseer een gezamenlijke repetitie

 

Een andere mogelijkheid is om een jeugdafdeling bij je koor op te richten of bestuurlijk te fuseren met een jeugdkoor uit de buurt om te komen tot een gezamenlijk beleids­plan. Ieder koor heeft eigen repertoire, maar doet af en toe iets samen met de ander.

 

Als je een jeugdafdeling zou willen starten, dan zijn er een aantal zaken die wezenlijk anders zijn in vergelijking met volwassen koren. Verschillen die goed moeten worden onderkend wil een jeugdkoor kans van slagen hebben, zijn:

  • Gezelligheid en een gemeenschappelijke band (school, studie, buurt, leeftijd e.d.) is het belangrijkste. Dat zorgt ervoor dat jongeren niet (te) snel afhaken.
  • Repertoirekeuze; je moet weten/aanvoelen wat jeugdigen willen.
  • Arrangementen; verticale stemmenverhoudingen zijn bij jongeren anders dan bij volwassen. Een goed arrangement houdt daar rekening mee en gaat uit van de mogelijkheden van de jonge stem.

 

Wij hopen dat jullie iets gaan doen met één van deze ideeën, immers: de jeugd heeft de toekomst!

 

BALK wil de initiatieven die ontplooid worden met betrekking tot jeugd stimuleren door een kleine subsidie beschikbaar te stellen. Deze subsidie wordt alleen toegekend aan groepen die lid zijn van BALK. Mocht je het voornemen hebben een eigen optreden te verzorgen en hierbij de jeugd actief te betrekken, dan kun je een aanvraag met duidelijke omschrijving van het initiatief sturen naar het BALK Bureau, Doornenburgallee 19, 6921 GT Duiven. Het bestuur van BALK zal de aanvraag in behandeling nemen.

Als je al iets op dit gebied doet, schrijf dan eens een stukje voor de nieuwsbrief en deel je ervaringen met andere leden. Wie weet waar dat allemaal toe kan leiden!

 

Ans van den Meijdenberg,

ex-voorzitter BALK

 

Delen: