Belastingen

 

Bestuurders van verenigingen en stichtingen zijn in principe niet in loondienst en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen. Vanzelfsprekend kunnen verenigingen en stichtingen wel werknemers in dienst hebben. Lees hieronder meer over belastingen en sociale lasten.

 

Belastingen

Als een vereniging of stichting een onderneming drijft, moet er vennootschapsbelasting worden betaald over de winst. Er is, grofweg gesteld, sprake van een onderneming als er als er een min of meer duurzame organisatie is van kapitaal en arbeid, die door deelname aan het economisch verkeer winst beoogt te behalen.

Zeer complex is de vraag of een vereniging BTW moet afdragen. Raadpleeg hiervoor een belastingdeskundige of de belastingdienst. Een amateurkoor met een beperkte jaarbegroting, dat enkele malen per jaar optreedt en slechts aan enkele mensen (bijv. dirigent en muzikanten) een vergoeding uitbetaalt, zal in het algemeen niet als BTW-plichtig worden aangemerkt.

 

Sociale lasten

Bestuurders van verenigingen en stichtingen zijn in principe niet in loondienst en vallen daarom niet onder de werknemersverzekeringen. Vanzelfsprekend kunnen verenigingen en stichtingen wel werknemers in dienst hebben.

 

Gage

Gage is alles wat een organisator verstrekt aan een artiest. Ook als een organisator alleen een kostenvergoeding geeft, moet hij in principe loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen inhouden. Tot de gage in geld behoren naast de overeengekomen vergoeding ook algemene en individuele kostenvergoedingen.

Met behulp van de Gageverklaring legt de organisator vast welke gages zijn betaald aan (de individuele leden van) een zanggroep of koor. Ook kan worden ingevuld hoe de gage over de verschillende zangers moet worden verdeeld. Van iedere persoon die in deze verklaring is opgenomen moet samen met de gageverklaring een kopie van het identiteitsbewijs worden ingeleverd. De gegevens van de gageverklaring worden opgenomen in de loonadministratie van de organisator. Op grond van de kleine vergoedingsregeling mag de gage per artiest per optreden met maximaal €136 worden verminderd. Bij gezelschappen geldt dit voor elke uitvoerende artiest!

Een ensemble bestaande uit 5 personen mag dus maximaal 5 x €136 (€680) opvoeren als onkosten. Alles wat daarboven komt wordt gezien als loon waar de organisator belasting over zal moeten betalen.

 

Voor meer informatie zie: http://www.kbzon.nl/cmsweb/index.php?content=4&doel=13, of neem contact op met het BALK Bureau.

 

 

Vergoeding aan vrijwilligers

In een een aantal situaties kan het voordelig zijn om mensen die taken voor het koor verrichten een vergoeding te geven als vrijwilliger, in plaats van hen een belastbaar honorarium te betalen. De beloning mag dan niet 'marktconform' zijn en alleen uitbetaald worden aan personen die deze werkzaamheden niet voor hun beroep doen. Deze beloning bedraagt €4,50 per uur (v.a. 23 jaar (tot 23 jaar €2,50 per uur) met een maximum van €150 per maand en €1.500 per jaar. Ontvang je als vrijwilliger van meerdere stichtingen of verenigingen een vrijwilligersbijdrage, dan mag dat bij elkaar opgeteld nooit meer zijn dan €150 per maand en €1.500 per jaar. Als je meer ontvangt dan wordt dat aangemerkt als loon en dien je daarover belasting te betalen.

 

Krijg je een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk, dan verandert de hoogte van jouw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal €95 per maand is en maximaal €764 per jaar. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor jouw re-integratie, dan verandert de hoogte van de uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan €150 per maand en €1.500 per jaar.

 

Bron: Belastingdienst.nl

 

Delen: